Skip to content

KKZV?

De KineKring Zennevallei, beter gekend als KKZV, werd anno 2019 opgericht door een team van enthousiaste lokale kinesitherapeuten met als missie om ook in deze regio de kwaliteit in ons onderschat beroep te promoten en te verhogen.

KKZV wordt zo het kanaal om de communicatie te initiëren, verbeteren en promoten tussen artsen, patiënten en kinesitherapeuten en tussen de kinesitherapeuten onderling.

De kinesitherapeuten vertegenwoordigen en hun belangen verdedigen in de zorgraad en eerste lijnszone’s is één van de vele werkpunten van KKZV

In zijn visie streeft KKZV naar een eerlijke kinesitherapie waarbij patiënten bij de kinesitherapeut met de nodige competentie(s) terecht kunnen. Dit in overleg met de huisarts of geneesheer-specialist en de collega kinesitherapeut.

Info naar artsen en patiënten, lokale peer-reviews, navormingsmomenten, een gezellig samenzijn onder collega’s, … zijn alle onderdelen van onze strategie om de missie en visie te bekrachtigen.