Wat betekent kinesitherapie voor u als patiënt?

 • Kinesitherapie’ werd volgens het chronologisch woordenboek pas in 1934 uitgevonden. Als we echter naar de betekenis kijken in het etymologisch woordenboek vinden we dat het samenraapsel van de Griekse woorden  ‘κίνηση’ (kinèsis) en ‘θεραπεία’ (therapeia) , bij toeval het woord kinesitherapie of bewegingstherapie vormt. Dit doet ons vermoeden dat therapie door middel van bewegen al in de Griekse oudheid uitgevonden werd. Volgens de mythe  was Achilles de eerst patiënt die door Dr Hippocrates: ’goe mo ne kier no de de kine, das goe veu a’
 • Een lokale kinekring creëert een gevoel van solidariteit en bevordert onderlinge contacten (overleg, discussies, uitwisseling ideeën en ervaringen). Dit kan lokaal in de eerste-lijnszorg via contact met artsen(kring) en andere medische beroepen.
  Het overleg gebeurt ook provinciaal en naar de beroepsvereniging AXXON die ons ondersteunt en bijstaat in goede een slechte tijden.
 • Om te genieten van gedeeltelijke terugbetaling van de sessies kinesitherapie heb je een verwijzend voorschrift nodig van je arts. Nadien kan je hier zoeken naar de kinesitherapeut die jou het best kan helpen.
 • Op deze pagina vindt u een kinesitherapeut met de juiste competenties – beroepsbekwaamheid en interessegebied – in de (deel)gemeente van uw patiënt.
 • Je mag onbeperkt kinesitherapie volgen, maar er worden slechts een beperkt aantal sessies terugbetaald per jaar of per aandoening door uw mutualiteit.
  Per kalenderjaar worden 18 sessies (courante pathologie) terugbetaald, nadien mag u nog steeds verder kinesitherapie volgen, weliswaar met een lager terugbetalingstarief. Indien het om een nieuwe aandoening gaat, zal uw kinesitherapeut een aanvraag doen om opnieuw recht te hebben op een hoog terugbetalingstarief in hetzelfde kalenderjaar
  Na een ‘grote’ operatieve ingreep heeft u recht op 60 behandelingen aan een hoog terugbetalingstarief. Ook hier brengt uw kinesitherapeut uw mutualiteit op de hoogte van de problematiek.
  Bij zware chronische aandoeningen heeft u, afhankelijk van de aandoening en het akkoord van de adviserend geneesheer van uw mutualiteit recht op mogelijks dagelijkse kinesitherapie behandelingen.
 • Sinds 1 januari 2015 zijn er bij wet zes bijzondere beroepsbekwaamheden erkend:
  • Pediatrische kinesitherapie
  • Bekkenbodemreëducatie en perinatale kinesitherapie
  • Neurologische kinesitherapie
  • Manuele therapie
  • Cardiovasculaire kinesitherapie
  • Respiratoire kinesitherapie
  De introductie van de bijzondere beroepsbekwaamheden draagt bij tot meer transparantie binnen ons vakgebied, brengt de competenties op het beroepsterrein helder in kaart en waarborgt de kwaliteit van de verleende zorg.
  Zoek hier uw kinesitherapeut met de juiste beroepsbekwaamheid.
 • Naast de beroepsbekwaamheden zijn er ook interessegebieden waarin een kinesitherapeut, door ervaring en bijscholing, de patiënt kan helpen.
  Zoek hier uw kinesitherapeut met het juiste interessegebied.